hlavní strana

tříkolky

koloběžky

objednávky

kontakt

všeobecné podmínky

 

 

 

 

 

1) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné.

 

2) OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ A SLUŽEB

Objednávat si můžete jednoduše a pohodlně pomocí e-mailu, telefonu, či písemně na naši adrese. Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě – objednávce. Rozměry, váha, výkony, kapacita a ostatní údaje uvedené na našich stránkách, v katalozích, prospektech a jiných tiskovinách jsou údaji závaznými a vycházejícími z údajů výrobce. Podmínkou pro naplnění platnosti naší elektronické objednávky je vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva posléze vzniká samotným dodáním zboží. K uzavření kupní smlouvy se vyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím. V jednotlivých, zejména cenově náročnějších případech, si prodávající vyhrazuje právo k vzniku smlouvy potvrzením objednávky nejlépe osobně nebo telefonicky a úhradu finanční zálohy kupujícím.

 

3) POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY

Objednávka je přijata do 24 hodin ve všední den, potvrzení objednávky vám zašleme e-mailem, o odeslání budete taktéž informováni e-mailem. V případě nejasností Vás budeme samozřejmě kontaktovat.

 

4) ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY

Storno objednávky ze strany kupujícího - v souladu se zákonem č. 367/2000 máte jako zákazník právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, prosíme Vás o dodržení níže uvedených podmínek. Při jejich splnění Vám bude vrácena kupní cena:

Storno objednávky ze strany prodávajícího - prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případě, že se zboží již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.

 

5) PLATEBNÍ PODMÍNKY

a) Platba při převzetí zboží - dobírka
b) Platba převodem na účet provozovatele
c) Platba v hotovosti při osobním odběru

 

Při platbě z účtu zákazníka na účet provozovatele je nutné uvést správně variabilní symbol, který je totožný s číslem vaší objednávky. V případě, že variabilní symbol na příkazu k úhradě nebude uveden korektně, nebude možné ověřit uhrazení objednávky a zboží nebude expedováno. Pro snadnější komunikaci prosíme o uvedení telefonického kontaktu. Při platbě převodem prosíme, uhraďte částku na náš účet č. 2300085850 co nejdříve, nejpozději však do 2 dnů po obdržení oznámení o přijetí objednávky. Veškeré dodávky obsahují daňový doklad (fakturu) a dodací list, který je zároveň i listem záručním. Podle dodacího listu si po převzetí zásilky, prosím, překontrolujte její věcnou i cenovou správnost. Zboží objednané prostřednictvím serveru www.trikolkysmile.cz je až do zaplacení zakázky majetkem jeho provozovatele.

 

6) POŠTOVNÉ A BALNÉ

Hotově / Osobní odběr 0 Kč
Dobírka  150 Kč
Platba přes účet  100 Kč

Pokud zásilku nepřevezmete, účtujeme při opětovném doručení storno poplatek 100 Kč.

 

 

7) DODACÍ LHŮTA

Dodací lhůta je od 3-21 dnů, není-li uvedeno jinak.

 

8) VYSVĚTLENÍ POJMŮ

Objednávka přijata - Objednávka pořízena prostřednictvím on-line obchodu www.trikolkysmile.cz byla přijata k vyřízení pracovníky firmy, kteří nyní ověřují vykrytí objednávky.

Odesláno - Zboží již bylo odesláno na Vámi zadanou adresu.

 

9) REKLAMACE A ZÁRUKA

Případné reklamace vyřídíme k Vaší spokojenosti individuální dohodou s Vámi a v souladu s platným právním řádem. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Případné vady je kupující povinen neprodleně hlásit naší firmě. Za vady vzniklé přepravcem neručíme. Na veškeré zboží se vztahuje zákonná lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady.

Záruka se nevztahuje na:

a) vady vzniklé běžným používáním
b) nesprávným použitím výrobku
c) nesprávným skladováním

Postup při reklamaci:

1) informujte nás o reklamaci telefonicky, e-mailem, či písemně
2) zboží zašlete jako doporučený balík (ne na dobírku) na naši adresu
3) do zásilky uveďte důvod reklamace, vaši adresu
4) doklad o nabytí reklamovaného zboží v našem obchodě

Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů od jejího vzniku, tedy převzetí zboží naší firmou.